ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

And Cümleleri


and cümleleriİngilizcede - tabii ki tüm dillerde - en çok kullanılan kelimelerden birisi de "ve" dir. "And" ilk anlamında "ve" olarak kullanılmaktadır, ayrıca İngilizcede "&" işaretiyle de kısaltılmaktadır. Fakat bunu yanı sıra "ve de", "de/da" anlamlarına geldiği gibi Türkçedeki "yapıp etmek" kalıbında olduğu gibi "-ıp" takısını ifade edebilir. Ayrıca "both ...and..." kalıbında da kullanılır, bunun Türkçe tam karşılığı da "hem ... hem de" kalıbıdır. Bir de İngilizcede rakamların arasında kullanılabilir.
Aşağıda "and" için bilindik ve bilinmedik tüm anlamlarına dair örnekler mevcuttur:

Mehmet and Pelin decided to marry. --> Mehmet ve Pelin evlenmeye karar verdiler.

There is a black and a white cow on the field. --> Tarlada bir siyah ve bir beyaz inek var.

Both Jale and Ahsen agreed. --> Hem Jale hem de Ahsen anlaştılar.

Ayşe likes both vegetarian and meat-filled meals. --> Ayşe hem vejateryan hem de etli yemekleri yiyor.

6 and 5 is 11. --> 6 ve 5, 11'dir. (6 ve 5, 11 eder)

It costs a hundred and fifty-two dollars. --> Fiyatı yüz elli iki dollar.

Let's go into town and have dinner. --> Hadi kasabaya inip akşam yemeği yiyelim.
He sat down in the bathtub and the phone began to ring. --> Küvete oturdu ve de telefon çalmaya başladı.

I got dressed and then had breakfast. --> Giyindim ve sonrasında kahvaltı yaptım.

One more slip and you're fired. --> Bir sürçme (hata) daha ve kovuldun.

Do that and you'll regret it . --> Bunu yap da, özür dileyeceksin.

Come and see me tomorrow. --> Yarın gelip beni gör.

Let's wait and see. --> Bekle ve gör.

Go and do something. --> Git ve bir şey yap. (Gidip bir şey yap)

Go and ask your dad. --> Git ve babana sor. (Gidip babana sor)

I'll tell you when I'm good and ready. --> İyi ve hazır olduğumda sana söyleyeceğim.

He talked and talked. --> O, konuştu da konuştu.

We laughed and laughed. --> Biz güldük de güldük. (Biz güldük Allah güldük)

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Have Cümleleri


Eş Sesli Cümleleri


Haber Cümleleri


Can Soru Cümleleri


How Much Cümleleri


Sıfat Cümleleri


Superlatives Cümleleri


Kuantum Olumlama Cümleleri


Noktalama İşaretleri Cümleleri


Çevre Cümleleri


Neither Nor Cümleleri


Zaman Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.